biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m.

Aiškinamasis raštas už 2016 m. III ketv

FBA už 2016 m. III ketv.

VRA už 2016 m. III ketv

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. III ketv.

Aiškinamasis raštas už 2016 m. II ketv.

FBA už 2016 m. II ketv.

VRA už 2016 m. II ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. II ketv.

Aiškinamasis raštas už 2016 m. I ketv.

FBA už 2016 m. I ketv.

VRA už 2016 m. I ketv.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2016 m. I ketv.

Aiškinamasis raštas ir finansinių ataskaitų rinkinys už 2015 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 m. IV ketv.

Aiškinamsis raštas už 2015 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 III ketv.
FBA už 2015 III ketv.
VRA už 2015 III ketv.
Aiškinamasis raštas už 2015 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 II ketv.
FBA už 2015 II ketv.
VRA už 2015 II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2015 I ketv.
Aiškinamasis raštas už 2014 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 IV ketv.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.
Aiškinamasis raštas už 2014 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 III ketv.
FBA už 2014 III ketv.
VRA už 2014 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas už 2014 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 II ketv.
FBA už 2014 II ketv.
VRA už 2014 II ketv.
Aiškinamasis raštas už 2014 m. I ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2014 I ketv.
FBA už 2014 m. I ketv.
VRA už 2014 m. I ketv.
Aiškinamasis raštas už 2013 m.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 IV ketv
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.
Aiškinamasis raštas už 2013 m. III ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita už 2013 III ketv.
FBA už 2013 m. III ketv.
VRA už 2013 m. III ketv.
aiškinamasis raštas už 2013 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013 m. II ketv.
FBA už 2013 m. II ketv.
VRA už 2013 m. II ketv.
Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2013 m. I ketv.
aiškinam už 2013 m. I ketv.
VRA už 2012m. I ketv.
FBA už 2013 m. I ketv.
Aiškinamasis raštas už 2012 m.
Finansinių ataskaitų rinkinys už 2012 m.
Aiškinamasis raštas už 2012 m. III ketv.
VRA už 2012m. III ketv.
FBA už 2012 m. III ketv.
Aiškinamasis raštas už 2012 m. II ketv.
VRA už 2012m. II ketv.
FBA už 2012 m. II ketv.
VRA už 2012m. I ketv.
FBA už 2012 m. I ketv.
Aiškinamasis raštas už 2012 m. I ketv.
Aiškinamasis raštas už 2011 m.
finansinių ataskaitų rinkinys už 2011m.
2011 m. III ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
2011 m. 9 mėn. biudžeto vykdymo ataskaita
2011 m. I pusm.  finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
2011 m. I pusm. biudžeto vykdymo ataskaita
2011 m. I ketv. finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitos
2011 m. I ketv. biudžeto vykdymo ataskaita
Finansinių ataskaitų priedai 2010-12-31
Aiškinamasis raštas 2010-12-31
2010 m.biudžeto vykdymo ataskaita

 

Kas privalo rūpintis žmonių sveikata?
sveika mokykla 20 metų