biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

2023 m. liepos mėnesio vidurio Alytaus miesto ežerėlių vandens ir paplūdimių smėlio kokybė

2023-07-20

    Norime informuoti, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos  gautais duomenimis, paskutiniai liepos mėnesio Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens mėginiai, kokybei nustatyti, imti liepos 14 dieną. Gauti rezultatai parodė, kad ežerėlių vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 "Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė" reikalavimus. 

   Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

 

1 lentelė. ALYTAUS MIESTO MAŽOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

Mėginio atrinkimo data

Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000)

Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100)

Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus

2023-07-14

6,3

10

Taip

 

2 lentelė. ALYTAUS MIESTO DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

Mėginio atrinkimo data

Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000)

Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100)

Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus

2023-07-14

3,1x10¹

neaptikta

Taip

 

   Nepamirškite saugaus elgesio prie vandens telkinių ir vandenyje!

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų