biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Alytaus miesto rugpjūčio 23 d. ežerėlių vandens kokybė

2021-08-25

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos tyrimų rezultatų duomenys rodo, kad rugpjūčio 23 d. Didžiosios ir Mažosios dailidės ežerėlio maudyklos vanduo atitinka higienos normos HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, atliekų, nuolaužų ar kitokių plūduriuojančių medžiagų nė viename ežere nerasta.

 

Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų