biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biurui reikalingas Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą (pakaitinis)

2018-08-22

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės  sveikatos biurui reikalingas Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą (pakaitinis).

Darbo krūvis – 1 etatas.

Profesinės kvalifikacijos ir kompetencijos reikalavimai:

Turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos, reabilitacijos studijų krypties, pedagogikos arba edukologijos (sporto, fizinio aktyvumo, kūno kultūros srityse) studijų krypčių išsilavinimo bakalauro ir/ar magistro laipsnį.

Specialistas turi būti susipažinę su Lietuvos Respublikos, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais visuomenės sveikatą.

Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas turi mokėti ir gebėti:

 • organizuoti ir vykdyti visuomenės sveikatos stiprinimą bendruomenėje, teikti visuomenės sveikatos stiprinimo paslaugas įvairioms gyventojų grupėms;
 • praktikoje taikyti sveikatos išsaugojimo, stiprinimo, ligų rizikos mažinimo teorines žinias visuomenės sveikatos problemoms spręsti;
 • naudotis statistiniais sveikatos rodikliais, įvertinti ir nustatyti sveikatos stiprinimo prioritetus;
 • formuoti sveikos gyvensenos nuostatas, vykdyti sveikos gyvensenos propagandą, rengti informacinę ir metodinę medžiagą sveikatos stiprinimo klausimais, skleisti bendruomenėje sveikatos žinias;
 • įgyvendinti valstybines visuomenės sveikatos stiprinimo strategijas ir programas;
 • rengti, įgyvendinti tikslines savivaldybių sveikatos stiprinimo programas, atsižvelgiant į vyraujančias visuomenės sveikatos problemas, vertinti jų veiksmingumą;
 • bendradarbiauti sveikatos stiprinimo klausimais su socialiniais partneriais;
 • organizuoti sveikatos mokymo ir ugdymo renginius;
 • analizuoti savivaldybių gyventojų sveikatos problemų ir gyvensenos ypatumus;
 • rinkti ir tvarkyti su sveikatos stiprinimu susijusią informaciją.

 

Privalo mokėti dirbti Microsoft Office programiniais paketais ir Internet Explorer kompiuterine programa. Turi mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, atlikti teisės aktais numatytas jam funkcijas.

Privalumas užsienio kalba.

 

 

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 • asmens dokumentą;
 • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą.

 

     Dokumentai pateikiami iki 2018 m. rugsėjo 7 d. 12.00 val., el. paštu ingrida@alytausvsb.lt. arba adresu Daugų g. 5A, Alytus. Informacija teikiama tel. (8 315) 51 653

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų