biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Birželio 20 d. Alytaus miesto ežerėlių vandens kokybė

2022-06-22

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautais duomenimis, informuojame, kad sekantys birželio mėnesio Mažosios Dailidės ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens mėginiai, kokybei nustatyti, imti birželio 20 dieną. Gauti rezultatai parodė, kad Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė‘‘ reikalavimus.

 

     Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

 

1 lentelė. Alytaus miesto Mažosios Dailidės ežerėlio duomenys.

Mėginio atrinkimo data

Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000)

Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100)

Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus

Pastabos

2022-06-20

4,1

(1,7-9,5)

neaptikta

Taip

 

 

2 lentelė.  Alytaus miesto Didžiosios Dailidės ežerėlio duomenys.

Mėginio atrinkimo data

Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000)

Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100)

Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus

Pastabos

2022-06-20

10,9

(5,6-19,5)

neaptikta

 

Taip

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų