biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Gydymo įstaigose moksleiviams pagal poreikį turi būti atliekamas profilaktinis sveikatos patikrinimas

2020-12-23

Pagal gautus duomenis, įpusėjus mokslo metams, didelei daliai moksleivių dar nėra atliktas profilaktinis sveikatos patikrinimas.

 

Šiuo metu pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos savo pacientams visas paslaugas teikia pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau–Įsakymas) patvirtintus, II skyriaus „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ASPĮ“ reikalavimus.

 

Kadangi kiti asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą ir teikimą reguliuojantys teisės aktai, esant Lietuvos Respublikos teritorijoje (ar jos dalyje) paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai ir (ar) karantinui taikomi tiek, kiek šių teisinių santykių nereguliuoja Įsakymas, norėtume atkreipti dėmesį, kad  šiuo metu galiojančiame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarime Nr. 1226 ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (toliau – Nutarimas), nėra nustatyta draudimų susijusių su profilaktinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimu.

 

Įstaigos, teikdamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, taip pat, pagal paciento poreikį, turi teikti ir profilaktinių sveikatos patikrinimų paslaugas.

 

Pagarbiai

 

Ilgalaikės priežiūros koordinavimo ir įgyvendinimo patarėjas

Komiteto  Šeimos  medicinos paslaugų  tobulinimui vadovas

 

Marius Čiurlionis

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų