biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Ištrūk iš spąstų

2022-11-07

    Pagalbos tarnyba MB „Ištrūk iš spąstų“

    PAGALBA NUO NUSIKALSTAMOS VEIKOS NUKENTĖJUSIEMS ASMENIMS

  

    Pagalba teikiama, neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo ar jo teisėtas atstovas pateikė policijai ar kitai kompetentingai institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl nusikalstamos veikos, ar nepateikė.

 

Pagalbos tarnybos darbuotojai (konsultantas, psichologas, teisininkas):

1. Įvertina individualius nukentėjusio asmens poreikius, atsiradusius dėl įvykdytos nusikalstamos veikos, ir kartu su nukentėjusiu asmeniu sudaro akredituotos pagalbos priemonių įgyvendinimo planą;

 

2. Organizuoja ir teikia Pagalbos plane numatytą pagalbą;

 

2.1. Informuoja nukentėjusį asmenį apie:
- jo teises ir institucijas, kurios gali jas užtikrinti;
- įstaigas ir organizacijas, teikiančias socialines paslaugas;
- sveikatos priežiūros įstaigų teikiamas paslaugas;
- galimybę baudžiamojo proceso metu pateikti skundą kompetentingai institucijai dėl nusikalstamos veikos, nuo kurios jis nukentėjo;
- baudžiamajame procese dalyvaujančias kompetentingas institucijas ir jų teikiamą pagalbą,

 

2.2. Teikia emocinę ir (ar) psichologinę pagalbą;

 

2.3. Jei nukentėjusiam asmeniui reikia saugios vietos, organizuoja laikiną nukentėjusio asmens apgyvendinimą;

 

2.4. Nukentėjusio asmens prašymu organizuoja jo palydėjimą į kitas įstaigas ir organizacijas.

 

 

Daugiau informacijos spausti ČIA ir PAPILDOMA INFORMACIJA

 

Pagalba teikiama nuotoliniu būdu ar susitikus gyvai

Pagalbos tarnybos ir nukentėjusio asmens sutarimu pasirinktais būdais ir priemonėmis.

NEMOKAMA ir teikiama

KONFIDENCIALIAI

 

Pagalbos tarnybos kontaktai:

Tel. Nr. +370 670 01812

El.p. pagalbostarnybaistruk@gmail.com

 

Pagalbą akreditavo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

 

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų