biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Naujausi liepos mėnesio Alytaus miesto ežerėlių vandens kokybės tyrimo rezultatai

2023-07-31

 

    Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos gautais duomenimis, informuojame, kad paskutiniai liepos mėnesio Mažosios Dailidės ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens mėginiai, kokybei nustatyti, imti liepos 26 dieną. Gauti rezultatai parodė, kad Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlio vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 92:2018 ,,Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė‘‘ reikalavimus.

 

    Maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarnines lazdeles ir žarninius enterokokus.

 

 

1 lentelė. ALYTAUS MIESTO MAŽOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

 

Mėginio atrinkimo data

Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000)

Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100)

Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus

Smėlio parazitologinis (kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos) tyrimas

2023-07-26

1,1 x 102

7,0

Taip

nerasta

 

 

 

2 lentelė. ALYTAUS MIESTO DIDŽIOSIOS DAILIDĖS EŽERĖLIO DUOMENYS.

 

Mėginio atrinkimo data

Žarninės lazdelės (E.coli)/ksv/100ml (norma 1000)

Žarniniai enterokokai, kvs/100ml (norma 100)

Atitiko higienos normos HN 92:2018 reikalavimus

Smėlio parazitologinis (kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos) tyrimas

2023-07-26

2,3 x101

3,0

Taip

nerasta

 

 

    Alytaus miesto Mažosios ir Didžiosios Dailidės ežerėlių paplūdimio smėlio duomenys ir kokybė vertinama pagal kirminų kiaušinėlių ir lervų parazitologijos tyrimą. Liepos 26 dieną imtų paplūdimių smėlio mėginiuose kirminų kiaušinėlių ir lervų neaptikta.

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų