biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Paauglių psichologinė sveikata ir nutukimas

2022-06-21

Paauglystė yra toks amžiaus tarpas, kai įvyksta daug pokyčių mūsų kūnuose. Vienas iš jų mūsų kūno svoris. Paauglystėje išsiugdomas gyvenimo stilius turi įtakos suaugus (Bjertnaes et. al. 2020). Kūno pokyčių negalime atskirti nuo psichologinių pokyčių, todėl skatinama nutikimą ar viršsvorį tirti kartu su psichologiniais faktoriais, norint išsiaiškinti ar jie vienas kitam neturi įtakos (van Vuuren et. al. 2019).

 

Nutukimas tarp paauglių keletą dešimtmečių besitęsianti problema ir pastaruoju metu situacija negerėja (Yerges et. al. 2021) ir atpažįstama, kad egzistuoja ryšys tarp nutukimo ir psichologinės sveikatos būsenos (Morrison et. al. 2015).

 

Mokslininkai atlikdami tokius tyrimas dažnai išsikelia specifinį tikslą, kuris būtų unikalus, aktualus ir naudingos visuomenei. Vieni mokslininkai (Bjertnaes et. al. 2020) išsikelia tikslą - kaip sąveikauja psichologinės sveikatos rodikliai su kūno masės indeksu ir ar yra su lytimi susijusių skirtumų. Kiti mokslininkai (van Vuuren et. al. 2019) atlikdami tyrimą nori išsiaiškinti ryšį tarp nutukimo ar viršsvorio ir psichologinės sveikatos problemų paaugliams ir ar patyčios turi įtakos šiems ryšiams.

 

Kokybinio tyrimo tikslas dažnai būna platesnis. Tokio tyrimo tikslą mokslininkai (Yegres et. al. 2021) apibūdina, kaip norą išsiaiškinti paauglių merginų, kurios pasižymi viršsvoriu ar nutukimu, požiūrį į sveikatą ir svorį, klinikinėmis sąlygomis. Paskutinis tyrimas, kurį apžvelgsime buvo atliktas su tikslu ištirti individualius, biologinius ir šeimos depresijos simptomus sukeliančius veiksnius ir su sveikata susijusią gyvenimo kokybę paaugliams klinikinėmis sąlygomis (Morrison et. al. 2015).

 

Tiriant paauglius mokslininkai dažnai nėra nusistatę tikslaus amžiaus tarpsnio ir kiekviename tyrime jis gali keistis ir svyruoti. Svarbiausias aspektas, kad pasirinktas amžius neperžengtų paauglystės laikotarpio ribų. Vieni tyrėjai pasirenka 13 - 19 metų intervalą (Yegres et. al. 2021), kiti mokslininkai pasirenka 14 - 16 metų tiriamuosius (van Vuuren et. al. 2019). Pasitaikoma, kad tyrimuose naudojama tik vienų metų skirtumo tiriamųjų amžiaus imtis, nuo 15 iki 16 metų, tai galima aiškinti, kad pasirenkama tirti tik vienos klasės mokinius, šiuo atveju dešimtokus (Bjertnaes et. al. 2020). Kiti mokslininkai (Morrison et. al. 2015) įtraukia amžių kuris labai abejotinas, t. y. 8 - 17 metų amžiaus vaikus. Tai labai glumina, nes paauglio apibrėžimas laikomas nuo 12 - 19 metų amžiaus.

 

Tyrimai susijusių su nutukimu ir psichologine sveikata leis spręsti kokio tipo prevencijos reikalingos paaugliams susiduriančiais su šiomis problemomis. Vien tik tyrimų rezultatai rodantys, kad paaugliai, kurie pasižymi didesniu nei „norma“ (visuomenei priimtina) kūno svoriu, pasižymi dažnesnėmis mintimis apie savižudybę (van Vuuren et. al. 2019) yra labai svari priežastis į tai atkreipti dėmesį. Ir tokias mintis gali sukelti daugybę dirgiklių. Bendravimas su bendraamžiais tokiu gyvenimo laikotarpiu, kaip paauglystė dažnai būna labai sunkus ir sukelia psichologinių problemų. Dažnai tos problemos tiesiogiai susiję su kūno masės indeksu (Bjertnaes et. al. 2020).

 

Ne maža dalis paauglių kalbėdami apie sveikatą, bendrai, labai daug dėmesio skiria psichologinei sveikatai ir išskirią ją, kaip vieną iš svarbiausių sveikatos dimensijų (Yerges et. al. 2021). Lyginant tokią pažeidžiamą grupę, kaip paauglių su nutukimo problemomis matome, kad jie labiau pasižymi psichologinėmis problemomis nei tos pačios amžiaus grupės bendroji populiacija. Atrodytų, kad paaugliai, kurie siekia pagalbos dėl savo su svoriu susijusių problemų turėtų mažiau pasižymėti psichologiniais sunkumais, nes suvokia, kad problema yra. Tačiau gaunama, kad kaip tik tie paaugliai, kurie siekia taisyti savo problemas susijusias su svoriu, pasižymi dažnesnėmis psichologinėmis problemomis (Morrison et. al. 2015).

 

Paauglystės problemos skiriasi tarp merginų ir vaikinų. Mokslininkai (Bjertnaes et. al. 2020) teigia, kad merginos, kurios turi viršsvorio, labiau pasižymi psichologinėmis problemomis, o vaikinai, kurie pasižymi viršsvoriu, labiau pasižymi elgesio problemomis. Yegres ir kolegos (2021) pastebėjo, kad merginos, kurios pasižymėjo nutukimu, nejautė, kad turi sveikatos ir problemų ir teigė, kad jaučiasi gerai. Autoriai tai aiškina tuom, kad paauglių smegenys dar tik vystosi ir gali būti, kad pačios merginos nesuvokia, kad jos nėra fiziškai sveikos.

 

Noras būti sveikais, fiziškai aktyviais yra visada juntamas ir paaugliai dažnai turi bendrąsias žinias apie sveiką gyvenseną- kaip reikia maitintis ir kiek laiko per dienų reiktų skirti fiziškai aktyviai veiklai. Tačiau dažnai paaugliai nemoka, arba sunkiai išreiškia asmeninius su mityba ir fiziniu aktyvumu susijusius tikslus (Yerges et. al. 2021). Tačiau norams ir realybei nesutampant gali būti, kad išsivystys psichologinės problemos susijusios su depresija (Morrison et. al. 2015).

 

Būtina prisiminti, kad nutukimas ir viršsvorio turėjimas skiriasi. Lyginant paauglių psichologinę sveikatą tarp nutukimu ir viršsvoriu pasižyminčių tiriamųjų nustatyta, kad nutukimo pasižymintiems paaugliams buvo stipriau išreikštos psichologinės problemos nei paaugliams su viršsvoriu (van Vuuren et. al. 2019). Tie patys mokslininkai teigia, kad psichologinės problemos kylančios dėl per didelės kūno masės nėra vien vidinės. Jie teigia, kad vaikai, kurie jautėsi, kad iš jų labiau tyčiojamasi, turėjo prastesnę psichologinę sveikatą.

 

Literatūra:

 

  • Bjertnaes, A. A., Fossum, I. N., Oma, I., Bakken, K. S., Arne, T., & Holten-Andersen, M. N. (2020). A cross-sectional study of the relationship between mental health problems and overweight and obesity in adolescents. Frontiers in Public Health, 8, 334.
  • Alibegović, A., Mačak Hadžiomerović, A., Pašalić, A., & Domljan, D. (2020). School Furniture Ergonomics in Prevention of Pupils’ Poor Sitting Posture. Drvna industrija: Znanstveni časopis za pitanja drvne tehnologije, 71(1), 88-99.
  • Yang, L., Lu, X., Yan, B., & Huang, Y. (2020). Prevalence of incorrect posture among children and adolescents: Finding from a large population-based study in China. Iscience, 23(5), 101043.
  • Van Vuuren, C. L., Wachter, G. G., Veenstra, R., Rijnhart, J. J., Van der Wal, M. F., Chinapaw, M. J., & Busch, V. (2019). Associations between overweight and mental health problems among adolescents, and the mediating role of victimization. BMC public health, 19(1), 1-10.
  • Yerges, A. L., Snethen, J. A., & Carrel, A. L. (2021). Adolescent Girls With Overweight and Obesity Feel Physically Healthy and Highlight the Importance of Mental Health. SAGE Open Nursing, 7, 23779608211018523.

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų