biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Patyčios Alytaus miesto mokyklose išlieka aktualios

2017-07-11

Patyčių problema mokykloje ir už jos ribų išlieka aktuali visoje Lietuvoje. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2016 m. jau trečią kartą atliko patyčių masto įvertinimą Alytaus miesto mokyklose. Pirmieji tyrimai Alytaus miesto mokyklose buvo atlikti 2009 ir 2010 m. Tyrimo tikslas – įvertinti moksleivių patyčių pokytį Alytaus miesto mokyklose. Tyrimams buvo naudota 19 klausimų anoniminė anketa.

 

Tyrimo išvados

 

 1. 2016 m. moksleivių, besijaučiančių visiškai nesaugiai mokykloje procentinė dalis nežymiai sumažėjo palyginus su 2010 m. Statistiškai reikšmingai didesnė dalis berniukų negu mergaičių mokykloje 2016 m. jautėsi visiškai nesaugiai.
 2. Daugiausiai moksleivių, kurie nurodė, kad mokykloje jaučiasi visiškai nesaugiai arba nesaugiai, užfiksuota 8 klasėje – 9,6 proc. Daugiausiai moksleivių, kurie savo mokykloje jaučiasi labai saugiai arba saugiai užregistruota 6 klasėje – 71,5 proc.
 3. 2016 m. vaikų, bent kartą patyrusių patyčias procentinė dalis palyginus su 2010 m. sumažėjo 15,7 proc. Dažnai patyčias patiriančių (2-3 k./mėn. ir dažniau) – sumažėjo 7,9 proc.
 4. Dažniausia patirtų patyčių forma buvo apkalbinėjimas, prasivardžiavimas, erzinimas.
 5. Apkalbinėjimas ir prasivardžiavimas, erzinimas buvo dažniausia patyčių forma tiek berniukų, tiek mergaičių tarpe, tačiau mergaitės statistiškai reikšmingai dažniau negu berniukai buvo patyrę būtent šias patyčių formas. Agresyvesnės patyčių formos, tokios kaip mušimas, labiau paplitę buvo berniukų tarpe.
 6. 2016 m. patyčias moksleiviai dažniausiai patyrė mokyklos koridoriuose.
 7. Moksleiviai, kurie patyrė patyčias mokykloje, nurodė, kad dažniausiai stengiasi parodyti, kad tai jų nejaudina (šį būdą dažniau rinkosi mergaitės negu berniukai) arba nurodė atsaką skriaudėjams tuo pačiu (šį būdą labiau rinkosi berniukai).
 8. Apklausos rezultatai rodo, kad patyčias patiriantys vaikai nėra linkę dėl to nelankyti mokyklos ar pamokų. Jie labiau pasirenka vengti tų vietų, kuriose patyrė patyčias.
 9. Apie trečdalis moksleivių nurodė, kad mokytojai tyčiojasi iš mokinių.
 10. Patys iš kitų tyčiojęsi, nurodė apie trečdalis moksleivių. Palyginus su 2010 m. duomenimis, besityčiojančių moksleivių sumažėjo 21,1 proc.
 11. Berniukai statistiškai reikšmingai dažniau negu mergaitės 2016 m. nurodė patys buvę patyčių iniciatoriais.
 12. Statistiškai reikšmingai sulig vyresne klase 2016 m. patyčių iniciatorių skaičius registruotas didesnis.
 13. Dažniausiai mokiniai matydami patyčių situaciją 2016 m. nurodė aktyviai bandantys apginti tą, iš kurio tyčiojasi. 2010 metais moksleiviai labiau rinkosi stebėjimą ir tylų palaikymą patyčias patiriančiam asmeniui.
 14. Kad patyčios yra normali vaikų bendravimo dalis, pritarė13,3 proc. moksleivių.
 15. Kad skųstis suaugusiajam, kai pats patiri patyčias arba matai patyčias patiriantį vaiką, yra blogai, pritarė maždaug penktadalis moksleivių.

 

Daugiau informacijos rasite čia:

 

Daiva Krasauskienė

Alytaus miesto savivaldybės

visuomenės sveikatos biuro

stiprinimo specialistė

Kas privalo rūpintis žmonių sveikata?
sveika mokykla 20 metų