biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Šeimų mokyklėlė įpusėjo

2018-10-17

     Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras organizuoja Šeimų mokyklėlės projektą, kurį finansuoja Alytaus miesto savivaldybė. Į šią mokyklėlę kviečiamos Alytaus miesto šeimos, būsimi  ir esami tėveliai (globėjai), auginantys vaikus, ar jų artimieji. Šiuo metu galime pasidžiaugti jau dviem sėkmingais renginiais, kurie suteikė puikią galimybę išgirsti specialistų patarimus ir praktikų idėjas, seminarų metu įgyti daug žinių, kaip saugoti ir stiprinti šeimos sveikatą.

 

 

Seminaras „Mama, tėti, man padėki“

 

     Šeimų mokyklėlė spalio pradžioje startavo su seminaru „Mama, tėti, man padėki. 2 dalis“. Šiame seminare dalyvavo asmenys, kurie domisi ar kuriems reikia pagalbos kaip ugdyti autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus. Žodis autizmas kilęs iš graikų kalbos „autos“ – pats, „izmas“ – orientacija. Tai įvairiapusis vystymosi sutrikimas, kuriam būdingi sutrikimai pasireiškiantys trijose veiklos srityse: socialinės sąveikos, verbalinės ir neverbalinės komunikacijos bei elgesio. Autizmo bruožų turintys žmonės „kitaip“ suvokia aplinką. Jie dažnai sutelkia dėmesį į detales, todėl jiems tampa sunku pamatyti bendrą situacijos kontekstą. Autizmo spektro sutrikimų turintys asmenys retai ieško akių kontakto, jiems sunku atpažinti kito žmogaus nuotaiką veide. Autizmo priežastys iki pat šių dienų yra ne iki galo žinomos. Autizmas yra labai įvairus. Sakoma, kad nėra dviejų vienodų asmenų, turinčių autizmo spektro sutrikimą. Tad klaidingai suformuoti autizmo stereotipai neretai trukdo tėvams atpažinti vaiko raidos sutrikimą, o atpažinus – sėkmingai integruotis į visuomenę. Teikiant tinkamą pagalbą, sutrikę gebėjimai gali būti pagerinami, o autiztiško elgesio apraiškos sušvelninamos.

 

                      

 

     Lektorė, Londono lietuviško  darželio–mokyklėlės „Obelėlė“ direktorė, UK lietuvių bendruomenės tarybos narė, pasaulio alytiškių sambūrio 2018 –ųjų metų ambasadorė Alvija Černiauskaitė dalinosi gerąja patirtimi, konsultavo įvairiais klausimais susijusiais su elgesio sutrikimais.

     Renata Geležinienė - socialinių mokslų (edukologija) daktarė, docentė. specialioji pedagogė-ekspertė, sertifikuota Krizių prevencijos instituto (JK) lektorė pristatė mokamąjį filmą apie asmenis, turinčius elgesio ir emocijų sunkumų ir (ar) sutrikimų, vaizdžiai pristatė, kaip tokius asmenis atpažinti, suprasti  ir kaip jiems būtų galima padėti. Dalyviai didelį susidomėjimą parodė, kuomet buvo kalbama apie agresijos prevenciją ir valdymą.

     Šiaulių universiteto specialiosios pedagogikos katedros lektorė, Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos mokytoja metodininkė dr. Margarita Jurevičienė pristatė, kokia turėtų būti ugdymo(si) aplinka, nes tai vienas iš esminių kokybiško udgymo(si) veiksnių, įgalinančių asmeninį tobulėti. Labai svarbu sukurti tinkamas ugdomąsias erdves (pvz. multisensorinė aplinka ir kt.), parinkti sensorinės integracijos įgūdžių ugdymo priemones bei veiklas, kurios užtikrintų galimybę vaikui mokytis savarankiškai, grupėje, sudarant tinkamas sąlygas saviraiškai ir prigimtinių galių, pojūčių sklaidai.

 

 

Paskaita „Kaip suvaldyti stresą?“

 

     Paskaita „Kaip suvaldyti stresą“, lektorė - Nijolė Jakubaitienė, profesionali psichologė, dirbanti su paaugliais ir suaugusiais. Paskaitoje kalbėjo apie sveikatos žalą kurią sukelia stresas, kad kiekvienas patirtas stresas ir stresinė situacija sumuojasi, o atsistatymas užtrunka. Lektorė pasakojo, kaip atpažinti stresą per nuotaikas, kaip kiekvienam reikėtų stiprinti psichinę sveikatą, kaip nepasiduoti neigiam stresui ir valdyti jį. Svarbu sustabdyti savo mintis ir pasakyti „stop“ nukreipti mintis kita kryptimi ir nesinervuoti, pasinerti į tai kas malonu, įsiklausyti į garsus, įsigilinti į kvapus. Baigiant paskaitą lektorė visus dalyvius nuramino, išvalė visas mintis, leido pasijausti laisvais ir pailsėjusiais nuo visko kas neramino ir kėlė stresą.

 

 

Dėl informacijos ir registracijos į naujus nemokamus seminarus galite kreiptis 

telefonu (8 315) 516 53

Seminarai vyks Daugų g. 5A, Alytus

 

 

Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro informacija

 

 

Kaip vertinate teikiamų paslaugų kokybę?
sveika mokykla 20 metų