biuras@alytausvsb.lt (8 315) 51 653

Darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigybė

  

2016 m. IV ketvirtis

Pareigybių skaičius Vidutinis mėnesio bruto darbo užmokestis Eur
1. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną ir visuomenės sveikatos stiprinimą     4,3 668,16
2. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje     10 509,3
3. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas (dietistas) 2 421,77

 

 

Kas privalo rūpintis žmonių sveikata?
sveika mokykla 20 metų